Την Παρασκευή 27 Μαΐου το απόγευμα  επισκεφθήκαμε τον χώρο των νεώσοικων Ζέας, όπου φυλάσσονταν κατά την αρχαιότητα οι τριήρεις των Αθηναίων, όταν ανελκύονταν, ώστε να συντηρηθούν τόσο αυτές όσο και τα εξαρτήματά τους. Ανάμεσα σε αυτά τα πλοία ήταν και αυτές που έλαβαν μέρος στη ναυμαχία της Σαλαμίνας αλλά και σε άλλες γνωστές μάχες.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσείων και συγκεκριμένα του Προγράμματος  δράσης Theurbangame[beta] ”. Παρακολουθήσαμε πρώτα την ξενάγηση που μας έγινε στους 2 χώρους που είναι επισκέψιμοι στο υπόγειο της πολυκατοικίας που βρίσκεται στη γωνία Ακτής Μουτσοπούλου και Σηραγγείου. Η εικόνα των νεώσοικων εδώ είναι αρκετά σαφής, μια και σώζονται καλά τα θεμέλιά τους και τμήματα των κιόνων από τις κιονοστοιχίες που βοηθούσαν στη στέγασή τους. Περιηγηθήκαμε έπειτα στους διαδρόμους και τις εξέδρες, ώστε να μπορέσουμε να δούμε κι από κοντά τις προβολές ψηφιακής τέχνης που γίνονταν στους τοίχους και είχαν σχέση με τη σύγχρονη ζωή, μια και στους στόχους του προγράμματος ήταν «η χρήση του παρελθόντος κοιτώντας προς το μέλλον».

Αφού απολαύσαμε τον περίπατό μας δίπλα στα καραβάκια ή κάποιο ρόφημα, ένα παγωτό στα καταστήματα της παραλιακής, επιστρέψαμε στη Νίκαια, έχοντας τουλάχιστον γνωρίσει από κοντά οι περισσότεροι κάποιον αρχαιολογικό χώρο συνδεδεμένο με το ευρύτερο αστικό περιβάλλον του, που ίσως πριν δεν γνωρίζαμε πού βρισκόταν.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ