ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Κατά τη Γενική Συνέλευση που συνήλθε το Σάββατο 6 Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων οργάνων του Ομίλου.

Ι. Για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου συμμετείχαν οι παρακάτω υποψήφιοι και η κατανομή των ψήφων είχε ως εξής:

Ορνιθόπουλος Νικόλαος                          44 ψήφοι

Αγγελάκης Λιμβέριος                                44 ψήφοι

Φύτρος Παύλος                                       42 ψήφοι

Χωματίδης Θεολόγος                               39 ψήφοι

Μαρούλη Μαρία                                       33 ψήφοι

Καφώρος Ηλίας                                        32 ψήφοι

Κωνσταντινόπουλος Γεώργιος                 30 ψήφοι

Παφλιώτη-Ντεϊρμεντζιάν Τριανταφυλλιά  28 ψήφοι

Νομικού Βούλα                                        27 ψήφοι

Παπαδόπουλος Στυλιανός                        24 ψήφοι

Λεμονή-Κυπραίου Θεοδώρα                     21 ψήφοι

Μαλλιαρός Σταύρος                                 13 ψήφοι

Για το Δ.Σ. εκλέγονται οι πλειοψηφούντες Ορνιθόπουλος Νικόλαος, Αγγελάκης Λιμβέριος, Φύτρος Παύλος, Χωματίδης Θεολόγος, Μαρούλη Μαρία, Καφώρος Ηλίας, Κωνσταντινόπουλος Γεώργιος, Νομικού Παρασκευή, Παφλιώτη-Ντεϊρμεντζιάν Τριανταφυλλιά, Παπαδόπουλος Στυλιανός, Λεμονή-Κυπραίου Θεοδώρα.

Αναπληρωματικό μέλος Μαλλιαρός Σταύρος.

ΙΙ. Για την ανάδειξη της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής συμμετείχαν οι παρακάτω υποψήφιοι και η κατανομή των ψήφων είχε ως εξής:

Ορνιθοπούλου Βασιλεία                          41 ψήφοι

Καραδημητρίου Γεώργιος                       41 ψήφοι

Μπαρμπαγιάννη Ελένη                            37 ψήφοι

Εκλέγονται και οι τρεις υποψήφιοι.

ΙΙΙ. Για την ανάδειξη του νέου Πειθαρχικού Συμβουλίου συμμετείχαν οι παρακάτω υποψήφιοι και η κατανομή των ψήφων είχε ως εξής:

Γκούμας Φίλιππος                                   42 ψήφοι

Θέμελης Φίλιππος                                    39 ψήφοι

Μιχελάκος Δημήτριος                               35 ψήφοι

Εκλέγονται και οι τρεις υποψήφιοι.

Τα μέλη του νέου Δ.Σ. συνεδρίασαν στις 10 Απριλίου 2013 για τη συγκρότηση αυτού σε σώμα.