Καλούμε τα μέλη του Ε.Ο.Α.Ο. «Ο Φυσιολάτρης» Νίκαιας σε Τακτική (Απολογιστική)  Γενική Συνέλευση, την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016 και ώρα 7μ.μ. στα γραφεία του Ομίλου.  

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί το Σάββατο 19 Μαρτίου 2016, ώρα 7.00μ.μ.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Εκλογή προεδρείου Γ.Σ.

2.Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γ.Σ.

3.Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 2015

4.Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ.

5.Προγραμματισμός 2016

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Λ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ                           Θ. ΧΩΜΑΤΙΔΗΣ