Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 14 Μαρτίου 2015 και την σύσταση αυτού σε σώμα, είναι η εξής:

Πρόεδρος: Αγγελάκης Λιμβέριος

Αντιπρόεδρος: Ορνιθόπουλος Νικόλαος

Γενικός Γραμματέας: Χωματίδης Θεολόγος

Ειδικός Γραμματέας: Νομικού Βούλα

Ταμίας: Παφλιώτη-Ντεϊρμεντζιάν Λίτσα

Έφορος σκάκι: Παπαδόπουλος Στέλλιος 

Έφορος εκδρομών: Φύτρος Παύλος

Έφορος Ορειβασίας : Καφώρος Ηλίας

Υπεύθυνος Πεζοπορίας-Rafting και Λέσχης : Κωνσταντινόπουλος Γεώργιος

Υπεύθυνη Εκδηλώσεων και Πολιτιστικών θεμάτων: Μαρούλη Μαρία

Υπεύθυνος Οικολογικών θεμάτων: Κανάκης Αντώνης

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Υλικού: Λεμονή-Κυπραίου Δώρα

 

Υποκατηγορίες