Γενική Συνέλευση-Αρχαιρεσίες 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Κατά τη Γενική Συνέλευση που συνήλθε το Σάββατο 6 Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων οργάνων του Ομίλου.

Ι. Για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου συμμετείχαν οι παρακάτω υποψήφιοι και η κατανομή των ψήφων είχε ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα: Γενική Συνέλευση-Αρχαιρεσίες 2013

Υποκατηγορίες