Πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012


στις 21.00 στα Γραφεία του Ομίλου μας.

Υποκατηγορίες