Γενική Συνέλευση - Αρχαιρεσίες

Κατά τη Γενική Συνέλευση που συνήλθε το Σάββατο 12 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων οργάνων του Ομίλου.

Διαβάστε περισσότερα: Γενική Συνέλευση - Αρχαιρεσίες

Υποκατηγορίες